Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Училища за пример

ОУ „П. Р. Славейков” – част от голямата общност „Училища за пример” на „Заедно в час”

С  идеята, че всяко дете в България заслужава качествено образование, още преди повече от година, ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново, кандидатства по програма „Училища за пример” и бе одобрено. 

Работата по проекта, която стартира още в края на предходната година, включва квалификационен курс „Лидерство в училище” и курс за обучение на учители по избор на училището, свързан с методите на преподаване с цел надграждане на педагогическите практики в една ключова област. Педагогическите специалисти от ОУ „П. Р. Славейков” избраха това да бъде социално-емоционалното учене.  

През месец август лидерският и педагогическият екип от училището бяха на петдневно обучение в град Трявна, където успяха успешно да си взаимодействат с учители от цяла България и да придобият необходимия опит. 

А на 03.10.2022 г. се проведе първото вътрешноквалификационно обучение на тема: „Социално-емоционалното учене и защо то е важно за учениците?”. То протече в три модула – теоретична част, учене чрез преживяване в малки групи, практическа част с елемент на рефлексия. 

Учителите на училище “П. Р. Славейков” работят с ентусиазъм, желание и грижа за всеки ученик и вярват, че социално-емоционалното учене има силата да подобри самооценката на учениците, да повиши мотивацията за учене, да помогне за изграждането на общност при децата. 

Основни цели са повишаването на емоционалната ангажираност на участниците в образователния процес и ефективна работа в сътрудничество. 

Част от дейностите, предвидени по проекта, вече са в ход, като желанието на учителите е да имат възможност за взаимодействие и обмяна на опит с родителите на своите ученици, които са главен и равностоен партньор и отговарят за развитието на децата.

Skip to content