Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Прием в 1. клас

Информация относно класирането и записването

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Кандидатстването за участие в класиране за прием в първи клас и последващото записване се осъществява съгласно Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново. Можете да я намерите ТУК.

Заявления за участие в класиране ще се подават по дигитален път чрез централизираната електронна система на Община Велико Търново. Новини, график на дейностите и друга информация от Община Велико Търново във връзка с кандидатстването можете да намерите ТУК

За регистрация и вход в системата натиснете ТУК.

Можете да подадете заявлението в училището, което ще посочите като първо желание за прием. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. Представителят на училищната комисия ще Ви предостави заявлението с генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в електронната система за прием.

Приложения към Наредбата:

Информация за родителите на бъдещите първокласници за учебната 2023/2024 година

1. Начин на организиране на обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация:

Обедното хранене на учениците в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново, се осъществява в столовата на училището след приключване на задължителните часове от сутрешния блок. За спокойния обяд на първокласниците се грижат учителите на групите за целодневна организация. Те поемат паралелките от класните им стаи и ги водят организирано до столовата.

Храната в стола се транспортира и съхранява в специални контейнери, които я поддържат топла. Приготвя се по стандарти за здравословно хранене. Предлага се в две менюта, определени за седмицата, като ученикът може да избира. 

Храненето се заявява за следващия учебен ден. Ученикът си купува и заверява купон ежедневно. Цената на един обяд (супа и основно ястие) е 2,50 лв., като всеки ден се предлагат и десерти, които се заплащат допълнително.

2. Изучавани в училището чужди езици:
В ОУ „П. Р. Славейков“ според заявените предпочитания на родителите в задължителните учебни часове се изучава английски език от втори до седми клас. Във факултативни учебни часове се изучава английски език за желаещи ученици от първи и втори клас. Ако поне 13 ученици желаят изучаването на определен език и училището може да осигури съответния специалист, възможно е разкриването на групи за изучаване на други чужди езици.

3. Сменност на обучение на класовете след първи клас:
ОУ „П. Р. Славейков“ е на едносменен режим на обучение за всички ученици от първи до седми клас. Дейностите за организиран отдих и физическа активност (включително обедното хранене), самоподготовка и занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден се провеждат в отделен блок след обяд.

4. Друга информация:

 • засилено изучаване на основните учебни предмети български език и литература и математика от първи до седми клас с получаване на отлична подготовка за националното външно оценяване;
 • занимания по интереси, изучавани във факултативните учебни часове – английски език; хореография (народни танци); традиции, нравственост, добротворчество;
 • групи за разнообразни занимания по интереси с национално финансиране и по проекти;
 • подготовка на учениците за участие в олимпиади и състезания на училищно, общинско, регионално и национално ниво;
 • работа по програми и проекти;
 • интерактивен образователен процес с партньорски взаимоотношения между всички участници в него;
 • висококвалифицирани специалисти, включително педагогически съветник и ресурсен учител, със стремеж за осигуряване на позитивен организационен климат и подходяща психологическа среда;
 • слънчеви и просторни класни стаи;
 • възможности за използване на съвременни информационни технологии във всяка класна стая;
 • ново обзавеждане и оборудване за класните стаи и учебни кабинети;
 • осигурено ефективно отопление с природен газ, нова дограма и топлоизолация;
 • успешна комуникация от разстояние в електронна среда при необходимост чрез училищния домейн в Гугъл за образованието.
Skip to content