Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Галерия

Основно училище „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново, с участие в менторски проект в подкрепа на децата

Иновативна менторска програма за подкрепа на деца стартира в ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново. Тя включва организирана индивидуална работа с участието на доброволци – студенти от педагогически специалности на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Доброволците работят индивидуално или в рамките на класа с деца от училището с цел компенсиране на социалната изолация в резултат от обучението от разстояние в електронна среда, развиване на умения за общуване, преодоляване на образователни затруднения и повишаване мотивацията им за включване в образователния процес.
Приложеният иновативен модел и цялостната концепция на „менторството” като подход включва ориентиране към ресурсите и силните страни и на самите ученици, и на местната общност, и има свое място в образователната система.
Структурираната индивидуална подкрепа е най-отличителната съществена характеристика, която определя модела в неговия иновативен контекст. Водеща идея на проекта е, че ученикът е личност в процес на развитие и е важно той да бъде непрекъснато стимулиран, за да постигне своя максимален потенциал.
Успешното социално включване и личностно развитие на учениците в голяма степен обаче зависи и от нагласите, разбирането и осмислянето на техните проблеми, възможности и особености от педагогическите специалисти. Важно е насочването им най-вече към възможностите, ресурсите и ориентацията към силните страни на учениците, което да даде възможности за по-ефективната им адаптация в училищна среда.
Програмата включва подбор, подготовка, обучение и регулярна супервизия на ментори – доброволци, което се реализира от партньорите Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Сдружение ЗОВ България.
Местните общности, освен с материални, разполагат и с човешки ресурси – доброволци и граждани, които са мотивирани да дарят своята подкрепа на децата и да съдействат на образователната система.
Нарастващата потребност от подкрепа на различни групи подрастващи, както и политиките за стимулиране на по-активна гражданска позиция и непосредствено участие в обществения живот, създава перспективи за бъдещо развитие на доброволчеството като спомагателен подход в процеса на развитие и повишаване благосъстоянието на децата. В този смисъл програмата е и целесъобразна, доколкото включва активно местната общност в процеса на подкрепа, активирайки гражданското общество и ангажираност към образованието.
Previous slide
Next slide

Патронният празник на училището – 17.11.2021 г.

Учениците от 3.в клас се подготвиха за патронния празник, като твориха на общ Jamboard. Те са първите в училище, които работят по модела 1:1. 

Skip to content