Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Прием след 7. клас

График на дейностите по приемането на учениците в VIII клас

 • Записване на учениците, насочени от регионалната комисия: до 04 юли 2023 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 05 – 07 юли 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12 юли 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 13 – 17 юли 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19 юли 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 20 – 24 юли 2023 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2023 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:  до 31 юли 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2023 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2023 г.
 • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране: 7-8 август 2023 г.
 • Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране: до 10 август 2023 г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране: 11-14 август 2023 г.
 • Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране: до 16 август 2023 г.
 • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап: Определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
 
Училище, в което ще се приемат документи за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране: 
ОУ „Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
От 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително – за 1. етап на класиране;
от 26.07.2022 г. до 27.07.2023 г. включително – за 3. етап на класиране;

от 07.08.2023 г. до 08.08.2023 г. включително – за 4. етап на класиране.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец с подредени желания в низходящ ред

2. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите в професионални гимназии

3. Заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване

Заявлението и документите се подават: 

1. по електронен път от родителите чрез електронна платформа; 

2. в ОУ „П. Евтимий“ – гр. В. Търново (длъжностни  лица, определени от началника на регионалното управление на  образованието, въвеждат данните от заявлението и документите в  електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от  родителите и връщат оригиналите на документите).

 
Skip to content