Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

История

Годината е 1958. На заседание на Изпълнителния комитет на ОНС, гр. Велико Търново, проведено на 21 юли, е решено да се открие ново основно  училище под наименованието „Трето основно училище „, считано от началото на учебната 1958 / 1959 година. В училището започват работа 8 учители в начален етап и 13 в прогимназиален.

 

През учебната 1961 / 1962 година Трето основно училище се премества в нова сграда – триетажна, намираща се днес между ул. „Освобождение“ и ул. „Елин Пелин“. Проектант на сградата е  архитект Петър Матанов.

     Училището приема името на великотърновския възрожденец и просветител
                    ПЕТКО
 РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ (17.11.1827 – 01.07.1895). 

Изграден е нов, четвърти етаж, който влиза в експлоатация от учебната 1970/1971 година. Тогава е открит и училищен стол в отделна пристройка. Оформен е вътрешен училищен двор. Построен е втори физкултурен салон и са изградени специални помещения за лекарски кабинет, училищна библиотека и полудневна група.

 

През февруари 2020 г. екипът на ОУ «Петко Р. Славейков» внедри облачната платформа Google G Suite, която намира широко приложение в дигитализацията на училищния живот. Създадени са профили за педагогическия и непедагогическия персонал, както и за учениците от училището.

 

ОУ „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново влезе в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2021/2022 година. Одобрената иновация „Заедно в Гугъл за образованието – дигитализация на училищния живот“ е с фокус върху дигиталните науки, личностното развитие и проектно-базираното обучение.


Skip to content