Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

ouslaveikovvt@prsvt.org

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Прием в 1. клас

Родителска среща с родителите на записаните първокласници – 06.07.2022 г. (сряда), 17:30 ч., в училищния двор

След второ класиране в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. В. Търново, няма свободни места.

Родителската среща с родителите на бъдещите първокласници ще се проведе на 06.07.2022 г. (сряда) от 17:30 ч. в двора на училището или във физкултурния салон (при неблагоприятни метеорологични условия).

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

На свободното място е класирана Крисия К. Колева.

Записването е от 17.06.2022 г. до 21.06.2022 г.

След първо класиране в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново, има едно свободно място. Кандидатстването за второ класиране е от 09.06.2022 г. до 13.06.2022 г.

Записване на приетите деца – от 01.06.2022 г. до 07.06.2022 г.

Необходими документи: 

– копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
– удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал и копие) или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца);
– личната карта на подаващия заявлението родител/настойник за удостоверяване при поискване;
– документи, доказващи използваните допълнителни критерии за класиране (ако е приложимо).

Информация относно класирането и записването

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 

Кандидатстването за участие в класиране за прием в първи клас и последващото записване се осъществява съгласно Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново. Можете да я намерите ТУК.

 

Заявления за участие в класиране ще се подават по дигитален път чрез централизираната електронна система на Община Велико Търново. Новини, график на дейностите и друга информация от Община Велико Търново във връзка с кандидатстването можете да намерите ТУК

 

За регистрация и вход в системата (след публикуването на новия график) натиснете ТУК.

 

Можете да подадете заявлението в училището, което ще посочите като първо желание за прием. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. Представителят на училищната комисия ще Ви предостави заявлението с генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в електронната система за прием.

 

АНКЕТА – възможности за разпределяне на децата по паралелки

Ако желаете да дадете мнението си на какъв принцип да бъдат разпределени децата в паралелките, попълнете ТУК.

Приложения към Наредбата:

Информация за родителите на бъдещите първокласници за учебната 2022/2023 година

1. Начин на организиране на обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация:

 • Обедното хранене на учениците в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново, се осъществява в столовата на училището след приключване на задължителните часове от сутрешния блок. За спокойния обяд на първокласниците се грижат учителите на групите за целодневна организация. Те поемат паралелките от класните им стаи и ги водят организирано до столовата.
 • Храната за учениците се приготвя и доставя до училището с транспорт, организиран от Община Велико Търново. Еднаква е за всички и се приготвя по меню, определено за седмицата. Съобразена е с изискванията за здравословно хранене. 
 • Храненето се заявява ежедневно за следващия учебен ден чрез заверяване на купон.  Цената на един пълен обяд (супа, основно ястие и десерт) е 1,10 лв., а за основно ястие и десерт – 0,75 лв.

2. Изучавани в училището чужди езици:
В ОУ „П. Р. Славейков“ според заявените предпочитания на родителите в задължителните учебни часове се изучава английски език от втори до седми клас. Във факултативни учебни часове се изучава английски език за желаещи ученици от първи клас и руски език за желаещи ученици от първи до четвърти клас. Ако поне 13 ученици желаят изучаването на определен език и училището може да осигури съответния специалист, възможно е разкриването на групи за изучаване на други чужди езици.

3. Сменност на обучение на класовете след първи клас:
ОУ „П. Р. Славейков“ е на едносменен режим на обучение за всички ученици от първи до седми клас. Дейностите за организиран отдих и физическа активност (включително обедното хранене), самоподготовка и занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден се провеждат в отделен блок след обяд.

4. Друга информация:

 • засилено изучаване на основните учебни предмети български език и литература и математика от първи до седми клас с получаване на отлична подготовка за националното външно оценяване;
 • разнообразни занимания по интереси, изучавани във факултативните учебни часове – английски език, руски език, изобразително изкуство и керамика, хореография (народни танци);
 • групи за занимания по интереси с национално финансиране и по проекти;
 • подготовка на учениците за участие в състезания на училищно, общинско, регионално и национално ниво;
 • работа по програми и проекти;
 • интерактивен образователен процес с партньорски взаимоотношения между всички участници в него;
 • висококвалифицирани специалисти, включително педагогически съветник и ресурсен учител, със стремеж за осигуряване на позитивен организационен климат и подходяща психологическа среда;
 • слънчеви и просторни класни стаи;
 • възможности за използване на съвременни информационни технологии във всяка класна стая;
 • ново обзавеждане и оборудване за класните стаи на най-малките ученици;
 • осигурено ефективно отопление с природен газ, нова дограма с подходящи характеристики за запазване на топлината;
 • успешна комуникация от разстояние в електронна среда при необходимост чрез училищния домейн в Гугъл за образованието.