Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Административни услуги

Съдържание на страницата

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, приемане на деца в първи клас, приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Заявление за записване при преместване:

PDF: Заявление за записване

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

Към заявлението освен копие от удостоверението за раждане се прилагат и следните документи:

PDF: Декларация от родител за публикуване в медиите

WORD: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: Данни за НЕИСПУО-характеристика на средата

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: Декларация за получени учебници

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

Списъкът с получените учебници и учебни помагала се попълва след получаването им.

 

Родителите/настойниците на ученици от началния етап подават декларация, свързана с безопасното придвижване на детето им от дома до училището и обратно:

PDF: БДП – декларация родител, 1. и 2. клас

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: БДП – декларация родител, 3. и 4. клас

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

При желание за целодневна организация на учебния ден родителите/настойниците на ученици от първи до пети клас подават следното заявление:

PDF: Заявление за целодневна организация на учебния ден

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

При желание за допълнителна подготовка (факултативни учебни часове) родителите/настойниците на ученици от началния етап подават заявление:

PDF: 1. кл., 2022-2023, ФУЧ – Заявление за допълнителна подготовка

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: 2. кл., 2022-2023, ФУЧ – Заявление за допълнителна подготовка

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: 3. кл., 2022-2023, ФУЧ – Заявление за допълнителна подготовка

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: 4. кл., 2022-2023, ФУЧ – Заявление за допълнителна подготовка

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

 

PDF: 5.-7. кл., 2022-2023, ФУЧ – Заявление за допълнителна подготовка

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word

 

Заявление за прием в пети клас:

PDF: Заявление за прием в 5. клас

Word: За да изтеглите файла, натиснете Файл/Изтегляне/Microsoft Word.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Други бланки за заявления и декларации

Skip to content